Privacy Beleid van Fysiopraktijk Buisman

  • In onze praktijk vragen wij naar uw persoonsgegevens en wij verwerken deze in onze administratie. Ook zijn wij wettelijk verplicht als zorgverleners om uw BSN te noteren in onze verslaglegging.
  • Wij verklaren hierbij dat deze persoonsgegevens volgens de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming veilig gewaarborgd zijn en alleen worden toegepast voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.
  • Wij vragen om uw toestemming om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij slaan uw persoonsgegevens altijd op achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
  • Wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatische updates op te halen en te installeren.
  • In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen, dat wil zeggen de medewerkers en fysiotherapeuten Anke Sollie, Maaike Jenster en ondergetekende, tevens praktijkhouder, toegang tot de persoonsgegevens van de praktijk.
  • Indien we uw persoonsgegevens willen delen aan derden, zoals bijvoorbeeld andere zorgverleners, collega’s of artsen, dan vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor en alleen in het geval dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn.
  • Ook kan het voorkomen, dat we u vragen mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek, omdat we dit contractueel met zorgverzekeraars zijn verplicht. Indien u toestemming geeft, gaat dit volledig geanonimiseerd.
  • Wij respecteren uw rechten wat betreft uw persoonsgegevens en wij hebben alle maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en/of uw gezondheidsgegevens, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, te verzenden via beveiligde systemen.
  • Indien iemand jonger is dan 16 jaar en zich aanmeldt in onze praktijk, zijn wij verplicht schriftelijke toestemming te vragen aan ouders/verzorgers om betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken.
  • Indien we iemand willen benaderen voor digitale marketing, zoals bijvoorbeeld op onze facebookpagina, dan vragen wij altijd vooraf toestemming daarvoor.